Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την υπηρεσία και την εμπειρία των χρηστών. Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε την προβολή, αυτόματα συμφωνείτε με τη χρήση τους Λεπτομερείς πληροφορίες

Τσεπελάρε - Προσοτσάνη - Interreg Greece-Bulgaria

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

Από τις 25 Μαΐου 2018, ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - Κανονισμός (ΕΚ) 2016/679 - ισχύει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τρέχουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Maritza Regional Privacy Association περιγράφει πώς αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας παρέχετε σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτή η πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα μας Επικοινωνήστε μαζί μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας γράψετε απευθείας.

Ελέγξτε προσεκτικά αυτή την Πολιτική πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύλλογος ή ο διαχειριστής: Περιφερειακή Δήμοι Σύλλογος «Maritza», UIC 126073800, με έδρα:.. Χάσκοβο, την περιοχή Χάσκοβο, γ Χάσκοβο 6300 Οδός «Τσάρο Liberator» № 4

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο που προσδιορίζεται ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, από έναν αριθμό αναγνώρισης ή από ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Αυτό είναι οποιαδήποτε ενέργεια ή συνδυασμό αυτών μπορεί να εκτελεστεί σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, όπως η συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση, οργάνωση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, αποκάλυψη ή τη μετάδοση, τη διανομή, την ενημέρωση ή το συνδυασμό, την παρεμπόδιση, τη διαγραφή ή την καταστροφή των δεδομένων.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Κάθε πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

PLATFORM: Λογισμικό ή ενότητες συνεργατικού λογισμικού που εξυπηρετούν την τοποθεσία www.maritza.info.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  1.  Τύποι υποκειμένων προσωπικών δεδομένων, Κατηγορίες επεξεργασμένων δεδομένων, Στόχοι επεξεργασίας, Διάρκεια ζωής
  2. Επισκέπτης

    Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Τηλέφωνο επικοινωνίας
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκηθούν από αίτησή του προς τη διεύθυνση του συλλόγου, όπ.π., είτε σε ηλεκτρονική μορφή - μια διεύθυνση e-mail: [email protected], ή ιστοσελίδας Επαφές:

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να φέρει αυτά τα δικαιώματα συμπληρώνοντας την φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας
Η ένωση δεν παρέχει δεδομένα σε τρίτους εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από την πλευρά μας έχουμε λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση.

Οι πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκεύονται σε προστατευμένα κέντρα δεδομένων εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ διακομιστών και του προγράμματος-πελάτη / προγράμματος περιήγησης κρυπτογραφείται μέσω HTTPS.

Διευθύνσεις IP

Οι διευθύνσεις IP αποθηκεύονται έως και 1 έτος. Οι διευθύνσεις IP δεν είναι διαθέσιμες σε τρίτους σε καμία περίπτωση εκτός από τις εξαιρέσεις που περιγράφονται.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιεσδήποτε πιθανές μελλοντικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.