Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την υπηρεσία και την εμπειρία των χρηστών. Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε την προβολή, αυτόματα συμφωνείτε με τη χρήση τους Λεπτομερείς πληροφορίες

Τσεπελάρε - Προσοτσάνη - Interreg Greece-Bulgaria

Για το έργο

Έργο "Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και Τρανιτάνι, Ελλάδα" (INTEGRA_TOUR), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛ-Βουλγαρία 2014-2020 INTERREG.
Σύμβαση επιδότησης αριθ. B2.6c.01 με ημερομηνία 31.08.2017, με διάρκεια 60,5 μηνών, έως 15.09.2022.
Κύριος δικαιούχος (PB1) Δήμος Chepelare, Βουλγαρία
Δικαιούχος 2 (PB2) Δήμος Προσοκανής, Ελλάδα
 
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η διατήρηση και βελτίωση του τοπικού πολιτισμού, των μνημείων και των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου τουρισμού, καθώς και η προώθηση μορφών τουρισμού που παρέχουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ τουριστών και ντόπιων, καθώς και η προώθηση της κατανόησης διαφορετικών πολιτισμών, τον τρόπο ζωής, τις παραδοσιακές γνώσεις και τις πεποιθήσεις. Η πολιτική της διασυνοριακής συνεργασίας είναι να καθιερωθούν διασυνοριακοί δεσμοί προκειμένου να καταστεί δυνατή μια κοινή προσέγγιση των κοινών προβλημάτων και ευκαιριών. Ο σκοπός του Έργου ευθυγραμμίζεται άμεσα με την SO6 του Προγράμματος: προστασία και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
 
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:
Ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για τη βελτίωση του τουριστικού δυναμικού των τοποθεσιών στη Βουλγαρία και την Ελλάδα.
Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα, των τουριστικών οργανισμών, των τοπικών κοινοτήτων, των ΜΚΟ, των συλλόγων νέων, κ.λπ. σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του τουρισμού ·.
Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων.
Να προωθήσει το Τσεπελάρε και το Πρωτοχάνι ως προορισμό τουριστικών διακοπών. Αναγέννηση και διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
Βελτίωση της εικόνας και των δύο δήμων
 
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου αναμένεται να επιτευχθούν μέσω:
Ανάπτυξη δυνατοτήτων με βάση τη μεταφορά γνώσεων και την τεχνογνωσία.
Αποκατάσταση και προστασία των πολιτιστικών αξιών διασυνοριακής σημασίας.
ΤΠΕ που υποστηρίζουν την καλύτερη ερμηνεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κοινές εκδηλώσεις για την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής
 
 
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Κοινή ομάδα διαχείρισης αποτελούμενη από δημοτικό και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Βίντεο σχετικά με το έργο που διαρρεύθηκε.
Τελική διάσκεψη για το έργο.
2 αποκατασταθέντες πολιτιστικούς χώρους.
1 αποκατεστημένη φυσική περιοχή?
Κοινή έρευνα στον τομέα του μάρκετινγκ στον τομέα του τουρισμού.
Κοινή επωνυμία ενός διασυνοριακού παλαιοντολογικού πολιτιστικού προϊόντος.
Web-based πλατφόρμα κοινής δικτύωσης?
Κοινή Ανοιχτή Βάση Δεδομένων των Πολιτιστικών και Παλαιοντολογικών Σημείων του Τσεπελάρε
Μια κοινή εφαρμογή ταξιδιού για smartphones και tablet.
Παραστάσεις στο Chepelare.
 
 
Προϋπολογισμός έργου
Μέρος "Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ" 1 379 046,03 €
Εθνικό Μέρος Χρηματοδότησης 243 361,06 €
Συνολικός προϋπολογισμός 1 622 407,09  €
Προϋπολογισμός της LB (PB1) Δήμος Chepelare 847 253,53  €
PB2 Προϋπολογισμός Δήμος Prosocani 775 153,56 €