Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Чепеларе - Просочани - Interreg Greece-Bulgaria

За проекта

Проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма За Сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”.
Договор за субсидия № B2.6c.01 от 31.08.2017 г. със срок на изпълнение 60,5 месеца, до 15.09.2022 г.
Водещ бенефициент (PB1) Община Чепеларе, България
Бенефициент 2 (PB2) Община Просочани, Гърция
 
Общата цел на проекта е да се запази и подобри местната култура, паметници и природни и човешки туристически ресурси и да насърчи форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да се подпомогне разбирането за различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания. Политиката на трансграничното сътрудничество е за установяване на връзки през границите, за да се даде възможност на съвместен подход към общите проблеми и възможности. Целта на Проекта пряко съответства на SO6 на Програмата: опазване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективността на ресурсите.         
 
Специфичните цели на проекта са:  
Специфичните цели на проекта се очаква да бъдат постигнати чрез:  
 
Очаквани резултати  
 
Проектен бюджет
Част „Финансова подкрепа от ЕС” 1 379 046,03 €
Част „Национално финансиране“ 243 361,06 €
Общ бюджет 1 622 407,09 €
Бюджет на LB (PB1) Община Чепеларе 847 253,53 €
Бюджет на PB2 Община Просочани 775 153,56 €

Нашата мисия

Да се запази и подобри местната култура, паметници и природни и човешки туристически ресурси и да насърчи форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да се подпомогне разбирането за различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания. Политиката на трансграничното сътрудничество е за установяване на връзки през границите, за да се даде възможност на съвместен подход към общите проблеми и възможности. Целта на Проекта пряко съответства на SO6 на Програмата: опазване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективността на ресурсите.