Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την υπηρεσία και την εμπειρία των χρηστών. Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε την προβολή, αυτόματα συμφωνείτε με τη χρήση τους Λεπτομερείς πληροφορίες

Τσεπελάρε - Προσοτσάνη - Interreg Greece-Bulgaria

Έργο για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στοв:


Ο Δήμος
Τσεπελάρε
Δημος
Προσοτσάνησ
Κοιτάξτε λεπτομερώς

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των πολιτιστικών και φυσικών χώρων στο Τσεπελάρε και Προσοτσάνη

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η διατήρηση και βελτίωση της τοπικής κουλτούρας, μνημείων και φυσικών πόρων τουρισμού και η προώθηση μορφών τουρισμού που παρέχουν ευκαιρίες για αλληλεπίδραση μεταξύ τουριστών και κατοίκων της περιοχής, καθώς και η βελτίωση της κατανόησης διαφορετικών πολιτισμών, εθίμων, τρόπων ζωή, παραδοσιακές γνώσεις και πεποιθήσεις.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη υποδομών που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του τουριστικού δυναμικού των τοποθεσιών στη Βουλγαρία και την Ελλάδα.
  • Να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, των τουριστικών οργανισμών, των τοπικών κοινοτήτων, των ΜΚΟ, των συλλόγων νέων, κ.λπ. σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του τουρισμού.
  • Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων. Να προωθήσει το Τσεπελάρε και το Πρωτοχάνι ως τουριστικό προορισμό διακοπών.
  • Ανάπλαση και προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.
Βελτίωση της εικόνας των δύο δήμων Οι ειδικοί στόχοι του έργου αναμένεται να επιτευχθούν μέσω: Δημιουργίας διοικητικής ικανότητας με βάση τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Αποκατάσταση και προστασία πολιτιστικών αξιών διασυνοριακής σημασίας. ΤΠΕ που υποστηρίζουν την καλύτερη ερμηνεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Κοινές εκδηλώσεις για την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής.

Εξερευνήστε

Η ιστοσελίδα διαθέτει αρχείο δείγματος, 3D μοντέλα, κ.λπ.

Εδώ θα βρείτε μια βάση δεδομένων με δείγματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών, τρισδιάστατα μοντέλα και πληροφορίες για τοπόσημα που βρίσκονται στην επικράτεια των δήμων Τσεπελάρε και Προσοχανής.

Μια ανοιχτή βάση δεδομένων πολιτιστικών παλαιοντολογικών περιουσιακών στοιχείων της Chepelare και διαρρέει
Εξερευνήστε
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΤο έργο υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ
This Web Platform has been created within the framework of the Project “Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr” (INTEGRA_TOUR), financed under the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No B2.6c.01/31.08.2017. The Project is co funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

The contents of this document are sole responsibility of the Municipality of Chepelare and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

Εκδηλώσεις & Νέα

03 Οκτώβριος 2019

12 Σεπτέμβριος 2019

12 Σεπτέμβριος 2019

12 Σεπτέμβριος 2019